آرشیو روزانه: ۱۳۹۸-۰۲-۱۱

معلم نمونه درآموزه های قرآنی

بازدیدها: ۰معلم نمونه درآموزه های قرآنی  در هر مکتبی برای رسیدن به اهداف تعلیم و ترتیب از روش های خاص آن م استفاده می شود. در دین مبین اسلام که دستورات جامع و کامل آن در قرآن ، این کتاب همیشه جاویدان ، آمده است ؛ روش ها و نکته …

ادامه مطلب »