آرشیو روزانه: ۱۳۹۷-۰۶-۱۴

مباهله، گواه روشن حقانیت اهل‌بیت

بازدید: ۹۶«همانا مثل خلقت عیسی از جانب خداوند همانند خلقت آدم ابوالبشر است که خدا او را از خاک بساخت، سپس بدان خاک گفت بشری به حد کمال باش. هماندم چنان گشت. سخن حق همانست که از جانب خداوند به تو رسید مبادا که هیچ‌گاه در آن شک و ریب‌ …

ادامه مطلب »