شهدا

شهید سید مجتبی اشجع

بازدیدها: 115نام پدر : سید حسین                                                    تاریخ تولد : 16/5/1341 تاریخ شهادت : 21/2/1361                                        محل شهادت: ام الرصاص   سال 1341 بود که سید مجتبی در محضر پروردگار عهد و پیمان بندگی بست و پیمانه ی حیاتش شکل گرفت. در باغ پرطراوت زندگی در کنار ترنم دلنشین نصایح پدر …

ادامه مطلب

شهید امیرحسین آقاجانی

بازدیدها: 126  نام پدر : اکبر                                       تاریخ تولد : 1345 تاریخ شهادت : 21/9/1361             عملیات ومحل شهادت: والفجر مقدماتی- اهواز   حدیث پرواز سال 1345 بود که لاله ی وجود امیرحسین از فراز خاک بر بلند سرای زندگی رویشی سبز کرد و در سایه سار محبت و تربیت خانواده با …

ادامه مطلب

شهید علیرضا آقاجانی فشارکی

بازدیدها: 87  نام پدر : اکبر                               تاریخ تولد : 1347 تاریخ شهادت : 1365                     عملیات ومحل شهادت: کربلای4- اروند رود       سال 47 بود که شکوفه ی وجود علیرضا در باغ هستی شکفته گشت و طراوت و زیبایی را برای خانواده اش به ارمغان آورد. با رسیدن به …

ادامه مطلب

شهید سعید کهشان

بازدیدها: 137   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : 1345 تاریخ شهادت : 1364                            عملیات و محل شهادت:والفجر8- فاو     پنجمین سال از دهه ی 40، دهه ی تبلور یاران روح خدا بود که سعید قدم در دنیای خاکی نهاد . از همان کودکی درس بندگی و زندگی …

ادامه مطلب

شهید مجتبی ابراهیمیان دولت آبادی

بازدیدها: 90نام پدر : عباس                                                         تاریخ شهادت : 20/9/1360 تاریخ تولد : 1342                                                    عملیات : بستان حدیث پرواز دومین سال از دهه ی چهل، دهه ای که امام خمینی(ره) آن را دهه ی تولد سربازانش نامید قدم در دنیای خاکی نهاد تا در کمتر از نوزده سال خوب زیستن و …

ادامه مطلب

شهید مرتضی کرباسی بابلدشتی

بازدیدها: 90 نام پدر :حسین                                                           تاریخ تولد : 1/8/1344 تاریخ شهادت :24/12/1363                                    محل شهادت : جزیره ی مجنون   حدیث پرواز اولین روز از آبان ماه سال 1344 بود که مرتضی دیده به جهان گشود. با نوای روحانی پدر و مادر نوای گرم اسلام به گوش جان شنید و …

ادامه مطلب

شهید مهدی پور متین

بازدیدها: 85نام پدر :حسن                                                            تاریخ تولد : 10/12/1329 تاریخ شهادت :1/3/1361                                        محل شهادت : خرمشهر   حدیث پرواز  مهدی رحمت و عطیه ای بود از جانب خداوند که هم زمان با آخرین روزهای سال 1361 دیده به جهان هستی گشود. پدر فروشنده ی لوازم الکتریکی بود و با …

ادامه مطلب

شهید محمود همدانیان

بازدیدها: 80نام پدر : حسین                                                          تاریخ تولد : 4/6/1345 تاریخ شهادت :6/1/1361                                        محل شهادت : جاده ی دزفول- شوش  حدیث نور  سال 1345 آن گاه که نقاش گیتی قلم صنع خود بر بوم عالم می فشاند و نقشی از درختان بر فرش سبز زمین می زد دیده به …

ادامه مطلب

شهید علیرضا عظیمی دستگردی

بازدیدها: 92نام پدر :عباسعلی                                                    تاریخ تولد : 20/10/1340 تاریخ شهادت : 1362  حدیث پرواز  بیستم دی ماه سال 1340 بود که علیرضا با تولدش فضای پرمهر خانواده را صفایی دیگر بخشید. با رسیدن ایام علم آموزی در کنار نهال بارآور دانش نشست و خواست با تمام توان از این …

ادامه مطلب

شهید اکبر اشجع

بازدیدها: 133نام پدر : حسن                                                       تاریخ تولد : 5/6/1335 تاریخ شهادت : 3/3/1361                                         محل شهادت : ام الرصاص   پنجمین روز از ششمین ماه سال 1335 بود که اکبر در خانواده ای زحمتکش و دیندار دیده به جهان گشود. در حالی که قافله سالار لحظه های سبز کودکی …

ادامه مطلب

اخبار با تصاویر

آمار بازدید

  • ۰
  • ۱۹
  • ۳۴۳
  • ۱۴,۹۸۱
  • ۴۰,۶۶۴
  • ۳,۹۳۶,۶۵۴
  • ۱۴۰۳-۰۱-۲۲