آرشیو روزانه: ۱۳۹۸-۰۹-۰۴

ایستگاه صلواتی بنی فاطمه در مراسم تجمع وراهپیمائی پشتیبانی از نظام اسلامی

بازدیدها: ۰ایستگاه صلواتی بنی فاطمه در مراسم تجمع وراهپیمائی پشتیبانی از نظام اسلامی و حمایت از امام خامنه ای وانزجار از فتنه گران به یاد ۲۱۰ شهید بنی فاطمه

بیشتر بخوانید »