شهدا

 • شهید سید مجتبی اشجع

  Views: 122نام پدر : سید حسین                                                    تاریخ تولد : ۱۶/۵/۱۳۴۱ تاریخ شهادت : ۲۱/۲/۱۳۶۱                                        محل شهادت: ام الرصاص  …

  بیشتر بخوانید »
 • شهید امیرحسین آقاجانی

  Views: 134  نام پدر : اکبر                                       تاریخ تولد : ۱۳۴۵ تاریخ شهادت : ۲۱/۹/۱۳۶۱             عملیات ومحل شهادت: والفجر مقدماتی- اهواز…

  بیشتر بخوانید »
 • شهید علیرضا آقاجانی فشارکی

  Views: 94  نام پدر : اکبر                               تاریخ تولد : ۱۳۴۷ تاریخ شهادت : ۱۳۶۵                     عملیات ومحل شهادت: کربلای۴- اروند رود…

  بیشتر بخوانید »
 • شهید سعید کهشان

  Views: 146   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : ۱۳۴۵ تاریخ شهادت : ۱۳۶۴                            عملیات و محل شهادت:والفجر۸- فاو…

  بیشتر بخوانید »
 • شهید مجتبی ابراهیمیان دولت آبادی

  Views: 96نام پدر : عباس                                                         تاریخ شهادت : ۲۰/۹/۱۳۶۰ تاریخ تولد : ۱۳۴۲                                                    عملیات : بستان حدیث پرواز دومین سال…

  بیشتر بخوانید »
 • شهید مرتضی کرباسی بابلدشتی

  Views: 95 نام پدر :حسین                                                           تاریخ تولد : ۱/۸/۱۳۴۴ تاریخ شهادت :۲۴/۱۲/۱۳۶۳                                    محل شهادت : جزیره ی مجنون  …

  بیشتر بخوانید »
 • شهید مهدی پور متین

  Views: 90نام پدر :حسن                                                            تاریخ تولد : ۱۰/۱۲/۱۳۲۹ تاریخ شهادت :۱/۳/۱۳۶۱                                        محل شهادت : خرمشهر   حدیث پرواز…

  بیشتر بخوانید »
 • شهید محمود همدانیان

  Views: 85نام پدر : حسین                                                          تاریخ تولد : ۴/۶/۱۳۴۵ تاریخ شهادت :۶/۱/۱۳۶۱                                        محل شهادت : جاده ی دزفول-…

  بیشتر بخوانید »
 • شهید علیرضا عظیمی دستگردی

  Views: 97نام پدر :عباسعلی                                                    تاریخ تولد : ۲۰/۱۰/۱۳۴۰ تاریخ شهادت : ۱۳۶۲  حدیث پرواز  بیستم دی ماه سال ۱۳۴۰…

  بیشتر بخوانید »
 • شهید اکبر اشجع

  Views: 138نام پدر : حسن                                                       تاریخ تولد : ۵/۶/۱۳۳۵ تاریخ شهادت : ۳/۳/۱۳۶۱                                         محل شهادت : ام الرصاص…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا