خانه » شهدا

شهدا

شهید سید مجتبی اشجع

بازدید: ۷۵نام پدر : سید حسین                                                    تاریخ تولد : ۱۶/۵/۱۳۴۱ تاریخ شهادت : ۲۱/۲/۱۳۶۱                                        محل شهادت: ام الرصاص   سال ۱۳۴۱ بود که سید مجتبی در محضر پروردگار عهد و پیمان بندگی بست و پیمانه ی حیاتش شکل گرفت. در باغ پرطراوت زندگی در کنار ترنم دلنشین نصایح پدر …

ادامه مطلب »

شهید امیرحسین آقاجانی

بازدید: ۶۹  نام پدر : اکبر                                       تاریخ تولد : ۱۳۴۵ تاریخ شهادت : ۲۱/۹/۱۳۶۱             عملیات ومحل شهادت: والفجر مقدماتی- اهواز   حدیث پرواز سال ۱۳۴۵ بود که لاله ی وجود امیرحسین از فراز خاک بر بلند سرای زندگی رویشی سبز کرد و در سایه سار محبت و تربیت خانواده با …

ادامه مطلب »

شهید علیرضا آقاجانی فشارکی

بازدید: ۵۳  نام پدر : اکبر                               تاریخ تولد : ۱۳۴۷ تاریخ شهادت : ۱۳۶۵                     عملیات ومحل شهادت: کربلای۴- اروند رود       سال ۴۷ بود که شکوفه ی وجود علیرضا در باغ هستی شکفته گشت و طراوت و زیبایی را برای خانواده اش به ارمغان آورد. با رسیدن به …

ادامه مطلب »

شهید سعید کهشان

بازدید: ۸۲   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : ۱۳۴۵ تاریخ شهادت : ۱۳۶۴                            عملیات و محل شهادت:والفجر۸- فاو     پنجمین سال از دهه ی ۴۰، دهه ی تبلور یاران روح خدا بود که سعید قدم در دنیای خاکی نهاد . از همان کودکی درس بندگی و زندگی …

ادامه مطلب »

شهید مجتبی ابراهیمیان دولت آبادی

بازدید: ۵۴نام پدر : عباس                                                         تاریخ شهادت : ۲۰/۹/۱۳۶۰ تاریخ تولد : ۱۳۴۲                                                    عملیات : بستان حدیث پرواز دومین سال از دهه ی چهل، دهه ای که امام خمینی(ره) آن را دهه ی تولد سربازانش نامید قدم در دنیای خاکی نهاد تا در کمتر از نوزده سال خوب زیستن و …

ادامه مطلب »

شهید مرتضی کرباسی بابلدشتی

بازدید: ۶۰ نام پدر :حسین                                                           تاریخ تولد : ۱/۸/۱۳۴۴ تاریخ شهادت :۲۴/۱۲/۱۳۶۳                                    محل شهادت : جزیره ی مجنون   حدیث پرواز اولین روز از آبان ماه سال ۱۳۴۴ بود که مرتضی دیده به جهان گشود. با نوای روحانی پدر و مادر نوای گرم اسلام به گوش جان شنید و …

ادامه مطلب »

شهید مهدی پور متین

بازدید: ۴۵نام پدر :حسن                                                            تاریخ تولد : ۱۰/۱۲/۱۳۲۹ تاریخ شهادت :۱/۳/۱۳۶۱                                        محل شهادت : خرمشهر   حدیث پرواز  مهدی رحمت و عطیه ای بود از جانب خداوند که هم زمان با آخرین روزهای سال ۱۳۶۱ دیده به جهان هستی گشود. پدر فروشنده ی لوازم الکتریکی بود و با …

ادامه مطلب »

شهید محمود همدانیان

بازدید: ۵۰نام پدر : حسین                                                          تاریخ تولد : ۴/۶/۱۳۴۵ تاریخ شهادت :۶/۱/۱۳۶۱                                        محل شهادت : جاده ی دزفول- شوش  حدیث نور  سال ۱۳۴۵ آن گاه که نقاش گیتی قلم صنع خود بر بوم عالم می فشاند و نقشی از درختان بر فرش سبز زمین می زد دیده به …

ادامه مطلب »

شهید علیرضا عظیمی دستگردی

بازدید: ۵۹نام پدر :عباسعلی                                                    تاریخ تولد : ۲۰/۱۰/۱۳۴۰ تاریخ شهادت : ۱۳۶۲  حدیث پرواز  بیستم دی ماه سال ۱۳۴۰ بود که علیرضا با تولدش فضای پرمهر خانواده را صفایی دیگر بخشید. با رسیدن ایام علم آموزی در کنار نهال بارآور دانش نشست و خواست با تمام توان از این …

ادامه مطلب »

شهید اکبر اشجع

بازدید: ۹۶نام پدر : حسن                                                       تاریخ تولد : ۵/۶/۱۳۳۵ تاریخ شهادت : ۳/۳/۱۳۶۱                                         محل شهادت : ام الرصاص   پنجمین روز از ششمین ماه سال ۱۳۳۵ بود که اکبر در خانواده ای زحمتکش و دیندار دیده به جهان گشود. در حالی که قافله سالار لحظه های سبز کودکی …

ادامه مطلب »