شهدا

شهید سید مجتبی اشجع

بازدیدها: ۱۱۵نام پدر : سید حسین                                                    تاریخ تولد : ۱۶/۵/۱۳۴۱ تاریخ شهادت : ۲۱/۲/۱۳۶۱                                        محل شهادت: ام الرصاص   سال ۱۳۴۱ بود که سید مجتبی در محضر پروردگار عهد و پیمان بندگی بست و پیمانه ی حیاتش شکل گرفت. در باغ پرطراوت زندگی در کنار ترنم دلنشین نصایح پدر …

بیشتر بخوانید »

شهید امیرحسین آقاجانی

بازدیدها: ۱۲۶  نام پدر : اکبر                                       تاریخ تولد : ۱۳۴۵ تاریخ شهادت : ۲۱/۹/۱۳۶۱             عملیات ومحل شهادت: والفجر مقدماتی- اهواز   حدیث پرواز سال ۱۳۴۵ بود که لاله ی وجود امیرحسین از فراز خاک بر بلند سرای زندگی رویشی سبز کرد و در سایه سار محبت و تربیت خانواده با …

بیشتر بخوانید »

شهید علیرضا آقاجانی فشارکی

بازدیدها: ۸۷  نام پدر : اکبر                               تاریخ تولد : ۱۳۴۷ تاریخ شهادت : ۱۳۶۵                     عملیات ومحل شهادت: کربلای۴- اروند رود       سال ۴۷ بود که شکوفه ی وجود علیرضا در باغ هستی شکفته گشت و طراوت و زیبایی را برای خانواده اش به ارمغان آورد. با رسیدن به …

بیشتر بخوانید »

شهید سعید کهشان

بازدیدها: ۱۳۷   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : ۱۳۴۵ تاریخ شهادت : ۱۳۶۴                            عملیات و محل شهادت:والفجر۸- فاو     پنجمین سال از دهه ی ۴۰، دهه ی تبلور یاران روح خدا بود که سعید قدم در دنیای خاکی نهاد . از همان کودکی درس بندگی و زندگی …

بیشتر بخوانید »

شهید مجتبی ابراهیمیان دولت آبادی

بازدیدها: ۹۰نام پدر : عباس                                                         تاریخ شهادت : ۲۰/۹/۱۳۶۰ تاریخ تولد : ۱۳۴۲                                                    عملیات : بستان حدیث پرواز دومین سال از دهه ی چهل، دهه ای که امام خمینی(ره) آن را دهه ی تولد سربازانش نامید قدم در دنیای خاکی نهاد تا در کمتر از نوزده سال خوب زیستن و …

بیشتر بخوانید »

شهید مرتضی کرباسی بابلدشتی

بازدیدها: ۹۰ نام پدر :حسین                                                           تاریخ تولد : ۱/۸/۱۳۴۴ تاریخ شهادت :۲۴/۱۲/۱۳۶۳                                    محل شهادت : جزیره ی مجنون   حدیث پرواز اولین روز از آبان ماه سال ۱۳۴۴ بود که مرتضی دیده به جهان گشود. با نوای روحانی پدر و مادر نوای گرم اسلام به گوش جان شنید و …

بیشتر بخوانید »

شهید مهدی پور متین

بازدیدها: ۸۵نام پدر :حسن                                                            تاریخ تولد : ۱۰/۱۲/۱۳۲۹ تاریخ شهادت :۱/۳/۱۳۶۱                                        محل شهادت : خرمشهر   حدیث پرواز  مهدی رحمت و عطیه ای بود از جانب خداوند که هم زمان با آخرین روزهای سال ۱۳۶۱ دیده به جهان هستی گشود. پدر فروشنده ی لوازم الکتریکی بود و با …

بیشتر بخوانید »

شهید محمود همدانیان

بازدیدها: ۸۰نام پدر : حسین                                                          تاریخ تولد : ۴/۶/۱۳۴۵ تاریخ شهادت :۶/۱/۱۳۶۱                                        محل شهادت : جاده ی دزفول- شوش  حدیث نور  سال ۱۳۴۵ آن گاه که نقاش گیتی قلم صنع خود بر بوم عالم می فشاند و نقشی از درختان بر فرش سبز زمین می زد دیده به …

بیشتر بخوانید »

شهید علیرضا عظیمی دستگردی

بازدیدها: ۹۲نام پدر :عباسعلی                                                    تاریخ تولد : ۲۰/۱۰/۱۳۴۰ تاریخ شهادت : ۱۳۶۲  حدیث پرواز  بیستم دی ماه سال ۱۳۴۰ بود که علیرضا با تولدش فضای پرمهر خانواده را صفایی دیگر بخشید. با رسیدن ایام علم آموزی در کنار نهال بارآور دانش نشست و خواست با تمام توان از این …

بیشتر بخوانید »

شهید اکبر اشجع

بازدیدها: ۱۳۳نام پدر : حسن                                                       تاریخ تولد : ۵/۶/۱۳۳۵ تاریخ شهادت : ۳/۳/۱۳۶۱                                         محل شهادت : ام الرصاص   پنجمین روز از ششمین ماه سال ۱۳۳۵ بود که اکبر در خانواده ای زحمتکش و دیندار دیده به جهان گشود. در حالی که قافله سالار لحظه های سبز کودکی …

بیشتر بخوانید »