آرشیو روزانه: ۱۳۹۹-۰۱-۰۲

ارمغان بعثت برای بشریت

بازدیدها: ۰ارمغان بعثت برای بشریت اهداف بعثت ۱ – رفع اختلاف بشر در آغاز دارای زندگی اساس و جامعه ای ابتدایی بود و چون به تدریج بر تعداد افراد افزوده شد، بین آنان بر اثر تضاد منافع، اختلافات رخ داد، از اینرو نیازمند راهنما و قانون شدند. بر این اساس، …

بیشتر بخوانید »