آرشیو برچسب های: پاسگاه زید عراق

شهید علیرضا نم نبات

بازدیدها: 81 سال 1345 غنچه ی وجود علیرضا با تبسم بر گلشن حیات پذیرای زندگی گردید و در پیچ و خم دنیا راه و رسم خوب زیستن را از پدر و مادر آموخت و قدم در راه بندگی نهاد. کودکی بیش نبود که به دلیل علاقه ی فراوان به امام …

ادامه مطلب

شهید والامقام مهدی اعرفی

بازدیدها: 42  قدم هایت آن قدر محکم بود که جای پایت بر تن کوچه ها هنوز مانده است. اکنون که پس از ۱۹ سال بازگشتی آن قدر سبک شده ای که دیگر برای بردنت نیاز به جمعیت نیست و همین شانه های خسته ی مادر کافی است. یک پلاک و …

ادامه مطلب

شهید والامقام محمد اعرفی

بازدیدها: 36  پیکرت را پس از ۱۷ سال برایمان آوردند. پیکر که نه! تکه استخوان هایی که سال ها میهمان آفتاب و باران بوده اند. بی معنی است اگر بگویم دلمان پیش تو بود. تو خود دل مایی که بر خاک افتاده است و دیگر        نمی تپی. دل مرده نیستیم …

ادامه مطلب