آرشیو برچسب های: اصفهان

شهید مهدی عمرو

بازدیدها: 56 زمانه داشت به جاهلیت برمی گشت. دوباره باید کسی به پا می خاست. کسی که زخم زمین روی دوش هایش بود و درد زمان در خروش فریادش. کسی که روح خدا در کالبد زمان بود، کسی که مرد عمل بود و امام امت . امام آمد و به …

ادامه مطلب

شهید مصطفی جوادی

بازدیدها: 54 پرواز چو تو مرغی عاشق را در آسمان شقایق ها مگر می شود سطرنشین کرد؟ اما چه تدبیر؟! تمنای قلم را برای شرح آرزومندی و حدیث مشتاقی چه کنیم؟! هوای رفتن دارد و پای ماندنش نیست. همراهش می شویم تا برایمان از رشادت هایت بگوید. از آن روزها …

ادامه مطلب

شهیده طاهره بیگم مظلوم زاده

بازدیدها: 38هنوز تبسم پیروزی انقلاب از لبان مردم ایران رخت برنبسته بود که شبیخون دشمن پائیز طلایی وطن را تیره و تار کرد و دشمن به خاک ایران تاخت. جنگ شروع شده بود و آتش خصم هم چنان به خرمن ها می افتاد. نا امنی در گوشه و کنار شهرها …

ادامه مطلب

شهید رسول نم نبات

بازدیدها: 84 در آن هنگامی که بدنت هدف گلوله های ساواک شد و پیکر غرق خونت سه شب در زیرزمین خانه غریبانه میهمان پدر و مادرگشت و بعد از آن مظلومانه بدون تشییع به خاک سپرده شد ، از همان وقت بود که خونت در رگ های زمین جریان یافت. …

ادامه مطلب

شهید والامقام علیرضا عمرو

بازدیدها: 32  حتی اگر همه ی ستاره ها را هم بشمرم به تو نخواهم رسید. سراغ تو را باید از نسیم هایی گرفت که از کردستان می گذرد. سراغ تو را باید از آسمان سنندج گرفت. از شب بیست و سومش که شب عزای علی(علیه السلام) بود و شب وصال …

ادامه مطلب