شهید مهدی عمرو

بازدیدها: 56

شهید مهدی عمرو نام پدر : رضا تاریخ شهادت : 22/9/1357 تاریخ تولد : 10/9/1338 محل شهادت : اصفهان

زمانه داشت به جاهلیت برمی گشت. دوباره باید کسی به پا می خاست. کسی که زخم زمین روی دوش هایش بود و درد زمان در خروش فریادش. کسی که روح خدا در کالبد زمان بود، کسی که مرد عمل بود و امام امت .
امام آمد و به دنبال آن عدل از خواب برخاست و ظلم به خاک مذلت افتاد.
با ندای او سپاه خون وشهادت به وعده گاه رسید. تمام لشکر ایمان به پا خاست تا تمام کفر را نابود سازد و حماسه ی چون مهدی هایی در لشکر ایمان ، تاریخ را لرزاند.
او به پا خاست و با مشت های گرده کرده ی خود به موج خروشان مردم متصل گردید تا رژیم منحوس پهلوی را درهم شکند. روزها شاهد حضور غیورمندانه و گام های پرصلابت او در کوچه های شهر برای پخش اعلامیه و شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها بود و با اوج گیری انقلاب او بود که به همراه دوستانش طناب بر گردن مجسمه ی شاه انداختند تا همه ی شهر را ازلوث حضور او پاک کنند و به دنبال آن حرکت انقلابی تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و ظلمتی که توان تابیدن نور نداشت او را به شهادت رسانید.
و پس از چند روز مخفی بودن پیکر مطهرش غریبانه تشییع و به خاک سپرده شد.

امام خامنه ای:

سلامى برآمده از اعماق جان و درودى به لطافت روح فرشتگان بر ارواح مطهر شهیدانى که رضاى خدا و اجابت دعوت بنده‏ى برگزیده‏اش و دفاع از میهن اسلامى و کیان حکومت قرآنى را بر زندگى و لذت دوروزه‏ى دنیا ترجیح دادند و جان بر کف، به میدان مجاهدت روانه شدند و سر از پا نشناخته، در راه جهاد مقدس به بهشت شهادت پاى نهادند و سعادت ابدى را به چنگ آوردند.

درباره علیرضا

موارد جالب

شهید سعید کهشان

بازدیدها: 137   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : 1345 تاریخ شهادت : 1364                            …

دیدگاهتان را بنویسید