شهید مصطفی جوادی

بازدیدها: 54

شهید مصطفی جوادی نام پدر : علی محمد تاریخ شهادت : 5/9/1357 تاریخ تولد : 15/7/ 1324 محل شهادت : اصفهان

پرواز چو تو مرغی عاشق را در آسمان شقایق ها مگر می شود سطرنشین کرد؟ اما چه تدبیر؟! تمنای قلم را برای شرح آرزومندی و حدیث مشتاقی چه کنیم؟! هوای رفتن دارد و پای ماندنش نیست.
همراهش می شویم تا برایمان از رشادت هایت بگوید. از آن روزها و شب هایی که در هم گم شده بود و تو تمام وقت برای رهایی کشورت از دست مزدوران شاه تلاش می کردی. می خواهد بگوید از تو و جسارت هایت، از تو و شجاعت هایت که چه مردانه در برابر ساواک می ایستادی و شعار مرگ بر شاه می دادی. و در صدر همه ی خاطرات عشق تو به همسر و فرزندانت بود و سخت ترین خاطره لحظه ی جدایی تو . فرزندانت را در سینه می فشردی و بوسه بر صورتشان می زدی و حلقه ی ازدواجی را که تا آن زمان ، لحظه ای از خود جدا نکرده بودی برای آنکه به دست دشمن نیفتد به همسرت دادی.
قلم به جولان آمد. تمام قیدها و زنجیرهای تکلف را برید و خواست به دور از هر قافیه ای شعر شهادتت را بسراید.وارد مسجد شدی صدای اذان فضا را پر کرده بود و ساواک در انتظار تو و تو در انتظار ملاقات. پنجمین روز از آذرماه سال 57 بود که تو ابوالفضل گونه، شعر وصال خواندی و به شهادت رسیدی.
به جای آن که وقت خود را سر قبر من تلف کنید بپردازید به مبارزه با این رژیم. اگر پیش آمدی برای من شد راه حضرت زینب(سلام الله علیها) را پیش بگیرید و بروید. ناراحت نشوید. صبر داشته باشید.

درباره علیرضا

موارد جالب

شهید سعید کهشان

بازدیدها: 137   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : 1345 تاریخ شهادت : 1364                            …

دیدگاهتان را بنویسید