آرشیو برچسب های: خرمشهر

سردار شهید زال یوسف پور

بازدیدها: ۴۸ اولین روز از آخرین ماه بهار سال ۱۳۳۹ آخرین فرزند خانواده ی مذهبی یوسف پور دیده به جهان گشود. روزگار ناموافق سایه ی گرم و مهربان پدر را در نه سالگی از او گرفت. پدری که با وجود سالخوردگی و بیماری تمام هَمَّش تربیت دینی فرزندان بود. با …

بیشتر بخوانید »

شهید غلامرضا میرمجربیان

بازدیدها: ۴۵ مردادماه سال ۱۳۴۱ آن گاه که خورشید آسمان با انوار طلایی اش قالی هزار نقش زمین را می بافت غلامرضا دیده به جهان گشود. گوهر وجودش در خانواده ای که عشق به پروردگار و اسلام در کانون آن قرار داشت، رشد کرد و بالید. هفت ساله که شد …

بیشتر بخوانید »

شهید سیداحمد نقوی

بازدیدها: ۴۲ احمد سال ۱۳۴۴ غزل زیستن را خواندن آغاز کرد و در باغ سخاوت پدر و گلستان مهر مادر دوران با طراوت کودکی را پشت سر نهاد. علاقه ی به تحصیل درونش غلیانی ایجاد کرد تا با شوقی وافر راهی وادی دانش آموزان شود پس ازدریافت دیپلم وارد دانشکده …

بیشتر بخوانید »

شهید علی اشجع

بازدیدها: ۴۴ دو روز از پنجمین ماه سال ۱۳۳۹ می گذشت که علی دیده به جهان گشود. در دامن مادری مؤمن و با دست رنج پدری زحمت کش رشد یافت. مادرش ازشاگردان بانو مجتهده امین بود و فرزندان را خوب با اسلام آشنا نمود. علی که مبارزه با ظلم را …

بیشتر بخوانید »