Tag Archives: خرمشهر

سردار شهید زال یوسف پور

بازدیدها: 48 اولین روز از آخرین ماه بهار سال 1339 آخرین فرزند خانواده ی مذهبی یوسف پور دیده به جهان گشود. روزگار ناموافق سایه ی گرم و مهربان پدر را در نه سالگی از او گرفت. پدری که با وجود سالخوردگی و بیماری تمام هَمَّش تربیت دینی فرزندان بود. با …

ادامه مطلب

شهید غلامرضا میرمجربیان

بازدیدها: 45 مردادماه سال 1341 آن گاه که خورشید آسمان با انوار طلایی اش قالی هزار نقش زمین را می بافت غلامرضا دیده به جهان گشود. گوهر وجودش در خانواده ای که عشق به پروردگار و اسلام در کانون آن قرار داشت، رشد کرد و بالید. هفت ساله که شد …

ادامه مطلب

شهید سیداحمد نقوی

بازدیدها: 42 احمد سال 1344 غزل زیستن را خواندن آغاز کرد و در باغ سخاوت پدر و گلستان مهر مادر دوران با طراوت کودکی را پشت سر نهاد. علاقه ی به تحصیل درونش غلیانی ایجاد کرد تا با شوقی وافر راهی وادی دانش آموزان شود پس ازدریافت دیپلم وارد دانشکده …

ادامه مطلب

شهید علی اشجع

بازدیدها: 44 دو روز از پنجمین ماه سال 1339 می گذشت که علی دیده به جهان گشود. در دامن مادری مؤمن و با دست رنج پدری زحمت کش رشد یافت. مادرش ازشاگردان بانو مجتهده امین بود و فرزندان را خوب با اسلام آشنا نمود. علی که مبارزه با ظلم را …

ادامه مطلب