آرشیو برچسب های: موسیان

شهید اصغر کرباسی زاده

بازدیدها: ۴۴ اصغر کرباسی زاده متولد سال ۱۳۲۰، شیر مردی ۴۰ ساله، صاحب ۳ فرزند پسر و دارای پرونده ای درخشان از فعالیت های انقلابی و فرهنگی بود. شجاعت و ظلم ستیزی اش در زمان انقلاب او را به خیابان ها کشاند و در برابر شاه و شاهیان قرار داد …

بیشتر بخوانید »

شهید محسن منتظرالحجت

بازدیدها: ۵۲ پرونده ات را که گشودم تو را دیدم که مردانه در میان عکس هایت ایستاده بودی و من غرق در نگاهت به آن می اندیشیدم که چگونه می شود بلندای همت و استواری قامت و جوانمردی وجودت را به کاغذ نشاند. نام و نشانت مرا مجذوب خود کرده …

بیشتر بخوانید »

شهید اصغر کرباسی زاده

بازدیدها: ۴۰ اصغر کرباسی زاده، شیر مردی ۴۰ ساله، صاحب ۳ فرزند پسر و دارای پرونده ای درخشان از فعالیت های انقلابی و فرهنگی. متولد سال ۱۳۲۰ بود. شجاعت و ظلم ستیزی اش در زمان انقلاب او را به خیابان ها کشاند و در برابر شاه و حامیانش قرار داد …

بیشتر بخوانید »