شهید حسن بیات آبادی

بازدیدها: 35

شهید حسن بیات آبادی نام پدر : تاریخ شهادت : تاریخ تولد : عملیات : مسئولیت :

چقدر بی راهه می رویم. هیچ واژه ای هم ردیف چشمان تو نمی شود. تو را باید بر روی آب و آه و آتش نوشت و بر روی نخل های خرمشهر که رشادت هایت را دیده اند.
تو را باید جاودانه بر روی خاک پاک میهن نوشت که جان دادی و یک وجب از آن را نه !
تو را باید در آسمان نوشت که قفس تنگ زمین جایی برای تو نیست واندیشه ی بلندت به اندازه ی این دنیا نمی باشد. نفس سبزت بوی اجابت می داد و واژه هایت همه مضمون شهادت.
روح بلندت به دنبال خدا بود و جسمت در راه کمک به خلق خدا. خستگی در قاموس تو معنایی نداشت.
با انفجار نور در کشور، خود را سرباز رهبر و امامت، خمینی کبیر خواندی و از همان لحظه چشمانت به لب های امام بود تا با اشارتی جان فدایش کنی.
زمان زیادی از حضورت در جبهه نگذشته بود که شهد شیرین شهادت به کامت نشست و با همسر و فرزندانت وداع کردی و به آسمان پرگشودی.

دیگر از کرده ی خود پشیمان شده و توبه کنید ولی توبه ی حقیقی تا خدا قبول کند. از این پس جز برای خدا حرفی و کاری نکرده و نکنید و بکوشید تا کاری برای خدا و اسلام و قرآن و انقلاب و میهن اسلامی خود و هر کاری رضای خدا در آن باشد کنید.

درباره علیرضا

موارد جالب

شهید سعید کهشان

بازدیدها: 137   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : 1345 تاریخ شهادت : 1364                            …

دیدگاهتان را بنویسید