شهید والامقام سید مهدی حسینی بانکی

بازدیدها: 21

شهید سید مهدی حسینی بانکی نام پدر : سید ابراهیم تاریخ شهادت : ۵/۱/۱۳۶۱ تاریخ تولد : ۱/۷/۱۳۳۸ محل شهادت : عملیات فتح المبین

 جمله جمله آسمان، از ماه و ستاره گرفته تا ظلمت و سیاهی شب، برای پیروزی رزمندگان زیر لب دعا می کردند. خاک همه ی لحظه ها را در خود ثبت می کرد که یادگار بماند. لحظه هایی که گردان امام رضا(علیه السلام) بر تپه های بالای پادگان عین خوش مستقر شده بودند تا جلوی پیشروی دشمنان تا بن دندان مسلح را بگیرند. تانک های عراقی در حال پیشرفت بودند و بیشتر از هر کس آرپی جی زن ها می توانستند مانع رسیدن آن ها به جاده شوند.

جاده ای که مانند جانشان از آن محافظت می کردند. جاده ای که نباید به دست دشمن می افتاد.

سید مهدی که دوران سربازی خود را در ارتش گذرانده بود و مهارت زیادی در شلیک آرپی جی داشت به بالای تپه رفت و یکی یکی تانک های عراقی را نشانه می گرفت. با انفجار و نابودی هر تانک گل لبخند بر لبان رزمندگان می نشست و نشاط و شوری مضاعف در دل هایشان شعله می گرفت.

قامت استوار مهدی بر روی تپه نوید پیروزی برای دوستان بود و پیام آور شکست برای دشمنان. دشمن تاب دیدن آن سرو ایستاده را نداشت و در پنجمین روز بهار سال ۶۱ به گلوله ای آن را شکست و قامت نیلوفری اش را به خاک و خون نشاند.

خودتان را نثار اسلام کنید و مردم را به اسلام دعوت کنید. ایمان خودتان را استوارتر کنید. رهبر انقلاب را تنها نگذارید. به دنبال روحانیت باشید که این روحانیت است که اسلام را به مردم فهمانده.

درباره علیرضا

موارد جالب

شهید سعید کهشان

بازدیدها: 137   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : 1345 تاریخ شهادت : 1364                            …

دیدگاهتان را بنویسید