شهید محمدرضا اشجع

بازدیدها: 50

شهید محمدرضا اشجع نام پدر : محمد تاریخ شهادت : 9/10/1362 تاریخ تولد : 14/1/1343 محل شهادت : کردستان

هنوزانعکاس فریادهایت در کوه های بلند کردستان به گوش می رسد . همان فریادهایی که لرزه بر اندام دشمن می انداخت و خواب را از چشمانش می ربود. تا جایی که نامت را در جای جای شهر نوشتند و برای سرت جایزه گذاشتند.
می خواستند تو را از میان بردارند. تویی که شجاعتت آن ها را به وحشت انداخته و ایثار و گذشتت تو را محبوب دل مردم کرده بود. مثل باران کریمانه بر سر دوستان می باریدی و مثل رود سرشار از امید و نشاط بودی.
نه در قید و بند آب و نان و نه در خیال جاه و نام بودی . ایمانت به خدا تو را سرشار از شجاعت کرده بود. کردستان را به خاطر مظلومیتش برگزیدی و برای خدمت به مردمش از هیچ تلاشی دریغ نکردی.
آن قدر سرسختانه برای رسیدن به هدفت جنگیدی که دیگر دشمن تحمل بودنت را نداشت و تمام توانش را صرف از میان برداشتن تو کرد و سرانجام در نظر کوته بین خود توانست سد استقامت تو را بشکند و تو را کنار زند. اما نمی دانست که با جاری شدن خونت صدها مثل تویی جان می گیرد و در برابرش می ایستند.

در سنگر علم همواره مراقب عملتان باشید و علم و تزکیه ی نفس را همیشه در کنار هم انجام دهید و سعی کنید انسان های چند بعدی باشید.

درباره علیرضا

موارد جالب

شهید سعید کهشان

بازدیدها: 137   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : 1345 تاریخ شهادت : 1364                            …

دیدگاهتان را بنویسید