شهید والامقام علی عمرو

بازدیدها: 29

شهید علی عمرو نام پدر : محمد حسین تاریخ شهادت : ۲۱/۳/۱۳۶۰ تاریخ تولد : ۲۰/۴/۱۳۴۳ محل شهادت : دارخویین

 پرونده ات را گشودم و  سراغ عکس هایت رفتم، عکس هایی که تو را پشت به پشت نخل ها نشان می داد.

 نخل هایی که خوب می دانستند چطور هوایت را داشته باشند. بی سر می شدند تا تو سر ندهی.

دارخویین شاهد عظمت روح توست. همه می گفتند کم سن و سال ترین رومنده ای، اما باور داشتند که مردانگی به کوچکی سن نیست بلکه به بزرگی روح است که تو داشتی.

مردانه زیستی ، حسینی عمل کردی و آزادگی را سرلوحه ی زندگی ات نگاشتی.

اما تو بگو کجا بودند این نخل ها هنگامی که گلوله پیشانی ات را به سجده گاه شهادت برد و سرت را به تعظیم آفتاب به خاک انداخت.

در حالی که فقط هفده سال داشتی ، تمام وجودت فدایی مولا شد.

تو را چگونه می توان در یک صفحه گنجاند؟!

دلت به وسعت دریا و آسمان ها بود و دلاوری و شجاعتت زبانزد زمینیان.

آن قدر بی باکانه در برابر دشمن می ایستادی که همگان انگشت حیرت به دهان می گرفتند و آن قدر زیبا مسائل نظامی را تحلیل می کردی که فرماندهان از سخنانت به وجد می آمدند.

همه ی بدنت عطر شهادت گرفته بود از آن هنگامی که دستانت تابوت شهدا شد؛ و گویی این عطر به مشام آسمانیان خوب خوش آمد که تو هم آسمانی شدی.

دست از امام برندارید و بدانید که امروز اسلام به ما نیازدارد.

درباره علیرضا

موارد جالب

شهید سعید کهشان

بازدیدها: 137   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : 1345 تاریخ شهادت : 1364                            …

دیدگاهتان را بنویسید