شهید والامقام مرتضی نیک دوستی

بازدیدها: 56

شهید مرتضی نیک دوستی نام پدر : مهدی تاریخ شهادت : ۶/۱/۱۳۶۱ تاریخ تولد : ۲۲/۱/۱۳۴۲ محل شهادت : دشت عباس

۸ ساله بود که پدر سرود رفتن سر داد و فضای پر قهقهه ی خانه را ماتمی سیاه پوشاند. غم از دست دادنش چیزی نبود که پشت نا پختگی های کودکی مرتضی پنهان شود. از همان روزها سنگ صبور مادر شد و تکیه گاه خانواده. در همان دوران به عضویت هیئت خردسالان بنی فاطمه در آمد و از همان طریق پایه های عقیدتی خود را محکم کرد.
۱۶ ساله که شد نغمه های انقلاب در گوشش طنین انداز شد. او هم به دریای خروشان مردم پیوست و شانه به شانه ی آن ها بر ضد نظام حاکم به پا خواست. پنجم رمضان سال ۵۷ به دنبال تحصن در خانه ی آیه الله خادمی مورد حمله ی مزدوران شاه قرار گرفت و به شدت آسیب دید و چند ماهی در بیمارستان بستری بود. با مرخصی از بیمارستان به فعالیت های انقلابی خود بیش از پیش ادامه داد به طوری که می توان او را از افراد مؤثر در پیروزی انقلاب دانست. مهر ماه سال ۶۰ دلسوزی و مهربانی اش برای مردم، او را راهی سیستان و بلوچستان کرد تا خدمتی به مردم محروم آن جا کند.
زمستان سال ۶۰ دامن سپید خود را از زمین برمی چید و جای خود را به بهار داد و زمزمه های عملیات فتح المبین به گوش مرتضی رسید و روانه ی دشت عباس شد. سه روز از بهار بیشتر نگذشته بود. توپ بود و تانک، مسلسل و تک تیراندازهای عراقی و مرتضی و آرپی جی روی دوشش و خلعتی که از آسمان برایش آورده بودند. ایستاده بود استوار،در برابر تانکی که می خواست وارد خاک میهن شود. او تانک را نشانه گرفت و تانک هم او را. ثانیه ها از پس هم گذشتند او تانک را زد و تانک هم او را.

اوقات خواب خود را کم کنید و بیشتر قرآن بخوانید. از مواضع تهمت دوری کنید و غیبت نکنید. کار نیک خود را فراموش کنید و گناهان گذشته را به یاد آورید.

درباره علیرضا

موارد جالب

شهید سعید کهشان

بازدیدها: 137   نام پدر : علی                                       تاریخ تولد : 1345 تاریخ شهادت : 1364                            …

دیدگاهتان را بنویسید